| หน้าหลัก | คลังความรู้ | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

ระบำกรงนก
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

ระบำกรงนก เป็นการประยุกต์วิถึชีวิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มักเลี้ยงนกเขา หรือนกกรงหัวจุก และมีการประกวดแข่งขันกัน รำบำกรงนกจึงเป็นสิ่งสะท้อนวิถึชีวิตของชุมชน การแสดงประกอบเพลงและท่าร่ายรำจะมีอุปกรณ์เป็นกรงนก มีท่าทางประกอบตามทำนองเพลง การสร้างสรรค์และพัฒนา ศิลปะการแสดงชุด ตารีซารังบุรง หรือระบำกรงนก เป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ตอนล่าง นั่นคือ ภูมิปัญญาในการทำกรงนกหัวจุก นำสร้างสรรค์เป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ประยุกต์ โดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์จากการกำหนดรูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารำ การแปรแถว การเลือกใช้เพลง/ดนตรี การแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง รวมถึงโอกาสที่แสดง โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 3.1 การกำหนดรูปแบบการแสดง การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบำกรงนก)” มีรูปแบบการแสดงเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ประยุกต์ เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงการทำกรงนกหัวจุก ลักษณะของกรงนกหัวจุก และการประดับตกแต่งกรงนกหัวจุก ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ 3.2 การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำ การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบำกรงนก)” ได้แนวความคิดในการประดิษฐ์ท่ารำมาจากการทำกรงนก การประดับตกแต่งกรงนก จึงเกิดการสร้างสรรค์ท่ารำให้เหมาะสมกับการแสดงโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ 1) ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง ซึ่งเน้นการผสมผสานระหว่าง ท่ารำนาฏศิลป์พื้นบ้าน กับลักษณะการถือกรงนก 2) การประดิษฐ์ท่ารำให้สอดคล้องกับทำนองเพลง 3) การสร้างสรรค์ในด้านการแสดงให้มีความแปลกใหม่ การเชื่อมท่า เลือกลีลาของท่ารำให้ดูมีความสอดคล้องสวยงาม และกลมกลืนกับการแปรแถว 3.3 การแปรแถว การแปรแถวในการแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบำกรงนก)” นี้ ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับท่ารำ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงการทำกรงนกและการประดับตกแต่งกรงนก โดยการ แปรแถวนี้ต้องการให้เกิดความแปลกใหม่จากแบบดั้งเดิมที่เคยพบเห็น จึงเกิดแนวความคิดผสมผสานแบบดั้งเดิมนำมาปรับเปลี่ยนให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้น และดูสอดคล้องกับรูปแบบการแสดงชุดนี้ 3.4 การเลือกสรรดนตรี การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ได้เลือกสรรดนตรีจากวงดนตรีพื้นบ้าน (บานอ) โดยเลือกเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน กระชับ โดยมีจังหวะและทำนอนเดียวทั้งเพลง ดนตรีที่ใช้ประกอบการบรรเลง คือ แอคคอร์เดียน แมนโดลิน ไวโอลิน กลองรำมะนา ฆ้อง และมาลากัส

ดาวน์โหลดเอกสาร : pdf


ที่มา : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000