| หน้าหลัก | คลังความรู้ | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

ดนตรีพื้นบ้านวงบานอ
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

ดนตรีพื้นบ้านวงบานอ เป็นดนตรีรองเง็งได้รับอิทธิพลมาจากหลายประเทศ ในครั้งที่ปัตตานีเป็นเมืองท่ามีการค้าขายจากหลายประเทศ โดยทั้งอาหรับและยุโรป ฮอลันดา ใช้เครื่องดนตรีหลายชิ้น เช่นไวโอลิน แมนโดลิน แอคคอเดียน(รับอิทธิพลมาจากตะวันตก) กลองรำมะนาพื้นบ้าน ฆ้อง แทมโบลิน ลูกแซก อาจมีดนตรีสากลเข้ามาประกอบได้ ตามความเหมาะสม เป็นที่นิยมเล่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นวงดนตรีที่รวมเอาเครื่องดนตรีที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

ที่มา : ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000