| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ศิลปการแสดง

พบข้อมูล : 9 รายการ

รายการ รูปภาพ ที่มา
ดิเกร์ฮูลู ข้อมูลคติชนวิทยา ศูนย์ศิลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รองเง็ง ข้อมูลคติชนวิทยา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สุภา วัชรสุขุม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏยะลา
ระบำกรงนก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนาชีด(Anasyid) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระบำบูชาคูหาภิมุข ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มโนราห์ ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดนตรีพื้นบ้านวงบานอ ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดิเกร์ฮูลู ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วายังกูเละ หนังตะลุงมุสลิม ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000