| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ

พบข้อมูล : 5 รายการ

รายการ รูปภาพ ที่มา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โบราณสถานและโบราณวัตถุวัดคูหาภิมุข ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วัดคูหาภิมุข ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันสถาปนาวิทยาลัยครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มรย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000