| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะและหัถกรรม

พบข้อมูล : 3 รายการ

รายการ รูปภาพ ที่มา
องค์ความรู้ว่าวเบอร์อามัส ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผ้ามัดย้อมสีมายา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
บุหงาซีเร๊ะ (พานบายศรี) มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯและหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000