| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
อาหารพื้นบ้าน

พบข้อมูล : 36 รายการ

รายการ รูปภาพ ที่มา
ขนมมะพร้าวแว่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมด้วง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมงาแน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมบัวลอย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมปากหม้อ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จำปาดะทอด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ซอเลาะลาดอ (พริกหยวกยัดไส้) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้าวเกรียบสดทอด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมรางไข่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้าวเหนียวสังขยา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปาท่องโก๋ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทุเรียนกวน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมอาเกาะ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้าวต้มมัด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมโมเลน (กล้วยทอดอินโด) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรตี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมกล้วยหอมทอด,ขนมกล้วยขยำ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้าวเจาะหู ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมหยกมณี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมเหนียวปิ้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมดอกจอก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรตีกรอบ ( สูตรโบราณ ) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรตี(โรตีโฮมเมด) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมจาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมไข่นกกระทา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมอาซูรอ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมเปียกปูน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมโค (ตือปง เวาะมูลง) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมครก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมการีปับไส้เค็ม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมคลอเมาะ-ฮาบู ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมมาดูฆาตง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมทองม้วน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมเผือกและขนมมัน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขนมเจาะหู ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตูป๊ะ(ข้าวต้มใบกะพ้อ) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000