| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

รองเง็ง
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

ประวัติความเป็นมา รำรองแง็ง ได้ดัดแปลงวิธีการรำมาจากมะโย่ง แต่ให้ผิดไปจากมะโย่งคือ เวลารำต้องเป็นคู่ ๆ รองเง็งเป็นที่นิยมในกลุ่มไทยมุสลิม มักมีการแสดงในงานรื่นเริง เช่น งานประจำปี และโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร : pdf


ที่มา : ข้อมูลคติชนวิทยา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สุภา วัชรสุขุม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏยะลา


  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000