| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

ชื่อบ้านนามเมือง
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

ชื่อบ้านนามเมืองโครงการวัฒนธรรมเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดยะลา จัดทำขึ้นเพื่อสืบค้นความเป็นมาของความเชื่อหมู่บ้าน ตำบลในจังหวัดยะลา ตามโครงการวัฒนธรรมเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดยะลา โดยได้รับงบประมาณในการจัดทำจากงบพัฒนาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร : pdf


ที่มา : ชื่อบ้านนามเมืองโครงการวัฒนธรรมเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดยะลา


  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000