| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

ระบำบูชาคูหาภิมุข
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ของวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ และเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดยะลา โดยสร้างสรรค์ เป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ประยุกต์ ใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน จำนวน 6 คน ระยะเวลาในการแสดง 5 นาที โดยแบ่งการสดงออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สื่อถึงการเตรียมตัวของ ชาวบ้านเพื่อที่จะไปไหว้พระ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วงที่ 2 สื่อถึงประเพณีแห่ผ้าห่มพระ และแสดงออกถึงท่วงท่าที่แสดงถึงความสุข และความสนุกสนานของชาวบ้านหลังจากการไปไหว้พระ โดยใช้องค์ประกอบในการแสดง ประกอบด้วยเพลงพื้นบ้านภาคใต้ วงปี่กลอง แบบประยุกต์ ใช้การ ดำเนินทำนองในอัตราจังหวะสองชั้น และอัตราจังหวะชั้นเดียว ให้สอดคล้องกับช่วงของการแสดง การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำ คำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง ซึ่งเน้นการผสมผสานระหว่างท่า รำนาฏศิลป์พื้นบ้านร่วมกับลักษณะของวิถีชีวิต การบูชา เคารพสักการะพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยท่าแต่งตัว ท่าทาแป้ง ท่าเตรียมตัว ท่าเตรียมดอกไม้ การกราบไหว้บูชา การแห่ผ้า และท่าทางที่สื่อถึงความสุข สนุกสนานของชาวบ้าน ซึ่งท่ารำนี้มีความกลมกลืนและสอดคล้องกับการ แปรแถว มีลีลาการเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความนุ่มนวล ไม่ซับซ้อน ใช้การแต่งกายในรูปแบบชาวบ้าน ภาคใต้ ในยุคสมัยศรีวิชัย นำมาประยุกต์ให้เป็นแบบสมัยใหม่ มีความร่วมสมัยผสมผสานกับแบบดั้งเดิม การใช้สีของเครื่องแต่งกายก็จะมีสีสันมากกว่าของดั้งเดิมที่มีสีพื้นเรียบ ๆ ประกอบด้วยเครื่องประดับ ศีรษะ ดอกไม้ประดับสีทอง เครื่องประดับอื่น ๆ ประกอบด้วย สร้อยคอ กำไรข้อมือ ต่างหู เข็มขัด และ วังวาลย์ โดยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ สามารถแสดงได้ในงานประเพณีของ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือแสดงได้ในโอกาสทั่วไป และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ บุคคลที่สนใจ ที่ต้องการจะศึกษา อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ทางด้านศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต

ดาวน์โหลดเอกสาร : pdf


ที่มา : ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000