| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

องค์ความรู้เรื่องลิมล
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

องค์ความรู้เรื่องลิมล จากคณะลิมลทับใหญ่ บ้านควนประ พิธีกรรมเกี่ยวกับขับไล่ ภูตผีวิญญาณ รักษาโรค ด้วยดนตรีบำบัด รักษาทางจิตใจ ผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลแล้วรักษาไม่หาย นั้นมีความเชื่อว่าปู่ย่าตายาย ที่เสียวชีวิต มาลงโทษที่ลูกหลานไม่สนใจ ดูแล จึงทำให้เจ็บป่วย

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

ที่มา : ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000