| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

ดิเกร์ฮูลู
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

ดิเกร์ฮูลู ดิเกร์ ฮูลู (มลายู: Dikir Hulu) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม เริ่มต้นที่จังหวัดยะลา เป็นที่นิยมแสดงใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย มีดนตรีที่มีเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นเช่น รำมะนา ลูกแซ็ก ฆ้อง แทมโบลิน ฉิ่ง การแสดงเป็นการปรบมือมีท่าทางประกอบที่หลากและมีการแต่งเพลงแล้วแต่เทศกาลที่จะแสดง แต่เพลงที่ต้องร้องประจำคือเพลงวาบูแล ซึ่งเป็นเอกลักณษ์ของดิกร์ฮูลู

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

ที่มา : ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000