| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

เจรียงจุม แสงจันทร์ ศิลปินพื้นบ้าน
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

เจริงจุมแสงจันทร์ เป็นคนบ้านศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศริษะเกษ สืบทอดการเป็นนักเจริงจับเปยมาจากปู่ทวดจริยง ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ ภาษาเขมรแปลว่า ร้อง ใช้ขับลำเรื่องราวในพุทธศาสนา นิทานโบราณ เกียวพาราสี หรือสุภาษิตเตือนใจ ประกอบการเล่นดนตรีในหลายลักษณะ เช่น เจรียงซันตรูจ เจรียงกันกรอบกัย เจริงตรัว เจรียงจรวง เจริงตรุษหรือเจรียงกันตรึม ในอดิตการเล่นเจริยงเคยได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวกัมพูชาถิ่นไทยแต่ปัจจุบันกลับถูกลดบทบาท ความสำคัญจนกระทั่งกำลังเลือนหายไปจากสังคมจนเทบหาชมไม่ได้

ดาวน์โหลดเอกสาร : pdf


ที่มา : กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000